Thông tin đề

Đề 13: Luyện tập trắc nghiệm vận dụng cao phần sinh sản ở thực vật
Lớp

11

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
17/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 176147 - Bảo Nhi 0 0 0 2772
2 foto 189602 - baolamsl 0 0 0 1258