Thông tin đề

3. Ba điểm thẳng hàng; ba đường thẳng đồng quy.
Lớp

11

Số câu

5 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
26/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 173850 - Ngoctran 12 8 4 08:27 16/12/2018 3369
2 foto 159363 - đoàn tiến phát 7 6 3 09:32 07/12/2018 2758
3 foto 118347 - duynam3802 0 2 1 07:27 27/11/2018 1650
4 foto 82690 - Huỳnh Nhật Minh 0 0 0 1025
5 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 05:01 27/10/2018 1003
6 foto 178502 - Thiện Thắng 0 0 0 03:24 15/12/2018 1782
7 foto 181457 - Hanguyen 0 0 0 10:34 26/03/2019 1595
8 foto 221089 - kubuu98 0 0 0 03:04 05/05/2019 998
9 foto 71096 - Pham Vi 0 0 0 10:08 16/05/2019 2189
10 foto 218810 - Đợi Đợi -1 0 0 09:40 18/04/2019 1668