Thông tin đề

ĐỀ CHUYÊN số 16 (THPT CHUYÊN HƯNG YÊN)
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
16/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213118 - danangno1 0 0 0 08:35 25/05/2019 1000
2 foto 83412 - Trần Quốc Bảo 0 0 0 05:57 14/06/2019 7438