Thông tin đề

Đề số 5: THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc - Lần 1 - 2019
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
27/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 114796 - Phuongnguyen0609 0 0.25 1 01:14 11/05/2019 1361
2 foto 81646 - Nguyễn Hồng Đức 0 0 0 2487
3 foto 13196 - Vũ Huynh 0 0 0 2027
4 foto 154517 - dương lan anh 0 0 0 1264
5 foto 204832 - Phùng Minh Khôi 0 0 0 12:28 20/02/2019 1000
6 foto 213118 - danangno1 0 0 0 04:06 16/03/2019 1000
7 foto 179724 - duonglena 0 0 0 10:09 03/06/2019 5322