Thông tin đề

Đề số 1S: Đề chuyên Bắc Ninh lần 1
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/05/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 233666 - Hoàn Nguyễn Tài 0 0 0 1023
12 foto 234411 - minhkhoa2808 0 0 0 1061
13 foto 91045 - Trần Thị Hồng 0 0 0 4543
14 foto 99382 - dohonghai 0 0 0 1058
15 foto 81646 - Nguyễn Hồng Đức 0 0 0 2487
16 foto 193184 - Tran Kieu Nhi 0 0 0
17 foto 215791 - Hoa Thanh 0 0 0 1040
18 foto 148241 - Vũ Phúc 0 0 0 4965
19 foto 234862 - khanhllinh1602 0 0 0 1006
20 foto 206003 - Mai Huy Quang 0 0 0