Thông tin đề

Đề số 29. THPT Kim Liên Lần 2
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
16/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 15861 - chonggaimoibuoc 62 6.25 25 06:20 18/04/2019 4854
2 foto 64526 - thanhduyennttd 52 6 24 12:06 19/06/2019 3498
3 foto 218275 - thang888 5 0.5 2 10:56 19/06/2019 1718
4 foto 213118 - danangno1 0 0 0 11:50 20/04/2019 1000