Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.02. Chinh phục các dạng toán đốt cháy hỗn hợp hữu cơ (Đề 2)
Lớp

13

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
03/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 174490 - thanhhien1998 19 2 4 11:42 08/03/2019 13248
2 foto 19964 - mmeocon01 8 1 2 05:04 01/04/2019 16675
3 foto 195592 - Tiến Tiến 0 0 0 3086
4 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 11:09 06/11/2018 1003
5 foto 93077 - DANG THI YEN LINH -1 0 0 12:33 19/03/2019 2022