Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.03. Chinh phục các dạng toán về đốt cháy muối hữu cơ (Đề 3)
Lớp

13

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
10/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 31536 - Minh Quang Phạm 36 9 9 10:01 06/12/2019 8235
2 foto 93077 - DANG THI YEN LINH 11 3 3 11:07 02/04/2019 2568
3 foto 184146 - Huong Quynh Nguyen 4 1 1 07:01 10/11/2018 5885
4 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 09:09 12/11/2018 1003