Thông tin đề

Thi Online: NC-HC.08. Kĩ thuật HIĐRO HÓA
Lớp

13

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
26/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 31536 - Minh Quang Phạm 75 10 15 18:22 04/02/2020
00:02:29
14777
2 foto 256304 - kimanh24022001 22 4 6 08:44 08/04/2020
00:16:26
3857
3 foto 223119 - caothihop 25 3.33 5 15:56 15/12/2020
00:10:42
6573
4 foto 243805 - Lonconbeo123 0 0 0
-1587545206
7276
5 foto 179606 - lephuongthao123456 0 0 0 05:18 13/08/2020
00:00:02
11262
6 foto 293635 - La An 0 0 0 13:42 27/02/2021
00:00:03
3359
7 foto 299140 - nguyen truong 0 0 0 15:11 10/07/2021
00:01:19
1000