Thông tin đề

Thi Online: NC-VC04. Chinh phục các dạng toán điện phân (Đề 2)
Lớp

13

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
02/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 179606 - lephuongthao123456 0 0 0 05:21 13/08/2020
00:00:03
11262
2 foto 299140 - nguyen truong 0 0 0 16:10 10/07/2021
00:00:03
1000
3 foto 245946 - toantoan2001 0 0 0 09:59 26/12/2019
00:00:05
9074
4 foto 294139 - duchoa2707 0 0 0 14:28 26/12/2020
00:00:06
9149
5 foto 256304 - kimanh24022001 0 0 0 07:29 22/03/2020
00:00:15
3857