Thông tin đề

Thi Online: NC-VC08. Chinh phục một số dạng toán khó về oxit axit - muối cacbonat
Lớp

13

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
12/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244253 - Nguyễn Văn Linh 39 10 10 00:16 16/09/2019
00:01:15
4237
2 foto 31536 - Minh Quang Phạm 24 6 6 23:01 17/04/2020
00:03:34
14777
3 foto 245946 - toantoan2001 14 4 4 00:43 18/03/2020
00:50:00
9074
4 foto 239001 - đinh xuân hùng 0 0 0 10:48 12/07/2020
00:00:02
6141
5 foto 179606 - lephuongthao123456 0 0 0 05:23 13/08/2020
00:00:02
11262
6 foto 242460 - tranhuyennhy 0 0 0 10:51 03/05/2020
00:00:03
2113
7 foto 294139 - duchoa2707 0 0 0 16:09 02/01/2021
00:00:03
7258