Thông tin đề

Thi Online: NC-VC08. Chinh phục một số dạng toán khó về oxit axit - muối cacbonat
Lớp

13

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244253 - Nguyễn Văn Linh 39 10 10 12:16 16/09/2019 2959
2 foto 197455 - quoclun129 0 0 0 04:56 13/01/2019 6129
3 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 01:07 25/01/2019 1003