Thông tin đề

Thi Online: NC-VC09. Chinh phục một số dạng toán hay và khó về hiđroxit lưỡng tính
Lớp

13

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
14/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244253 - Nguyễn Văn Linh 78 10 20 09:02 04/09/2019 2959
2 foto 174490 - thanhhien1998 6 1 2 12:11 23/05/2019 13248
3 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 01:10 25/01/2019 1003
4 foto 208829 - daudau884 0 0 0 09:25 23/06/2019 4696
5 foto 75059 - Ngọc Thảo -2 0 0 08:59 28/03/2019 3813