Thông tin đề

Kiểm tra hết chương 1: Các loại hợp chất vô cơ
Lớp

9

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
05/09/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 291296 - Nguyễn Hoàng Nam 86 10 40 21:01 07/11/2020
00:31:56
1368
2 foto 305708 - Nguyenduythien 83 9.75 39 10:43 01/08/2021
00:44:32
2752
3 foto 227232 - wonderwoman05 79 9.25 37 19:46 20/07/2019
00:45:00
4386
4 foto 224231 - Tín Thuần Nguyễn 69 8.75 35 22:49 27/06/2019
00:37:07
3327
5 foto 307055 - xtruong 70 8.5 34 21:35 18/11/2021
00:34:51
2064
6 foto 249499 - Tramanh1206 66 8.5 34 01:24 27/11/2019
00:44:24
3268
7 foto 311023 - nhuquyen2007 62 8.25 33 21:03 17/10/2021
00:38:30
2529
8 foto 239308 - thanhdat2512 27 5.25 21 21:04 09/11/2019
00:32:42
1297
9 foto 237564 - BuiTuanKiet01 0 0 0 17:12 18/03/2020
00:00:03
1088
10 foto 84652 - Nguyễn Văn An 0 0 0 22:30 05/11/2019
00:00:10
1742