Thông tin đề

Thi Online: NC-VC01. Chinh phục các dạng toán khó KIM LOẠI TÁC DỤNG PHI KIM (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
07/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 118359 - YDS 38 10 10 05:40 19/11/2018 16265
2 foto 164055 - tranlamvien2009 38 10 10 06:25 01/12/2018 2344
3 foto 173054 - VNGQB 38 10 10 04:20 19/01/2019 2242
4 foto 204314 - Đỗ Đức Trung 38 10 10 11:47 04/03/2019 2515
5 foto 96229 - Công Thành Ngô 38 10 10 01:31 04/05/2019 11856
6 foto 42169 - Kings2001 33 9 9 07:56 09/03/2019 9604
7 foto 165212 - einsteinqh1 29 8 8 08:37 12/11/2018 3461
8 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 27 7 7 12:06 17/02/2019 17214
9 foto 179275 - PHẠM QUỐC BẢO 25 7 7 12:22 13/05/2019 1786
10 foto 109215 - Đinh Nam Hưng 23 7 7 09:39 04/05/2019 3130