Thông tin đề

Thi Online: NC-VC01. Chinh phục các dạng toán khó KIM LOẠI TÁC DỤNG PHI KIM (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
07/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 118359 - YDS 38 10 10 05:40 19/11/2018 16193
2 foto 164055 - tranlamvien2009 38 10 10 06:25 01/12/2018 2247
3 foto 173054 - VNGer 38 10 10 04:20 19/01/2019 1236
4 foto 165212 - einsteinqh1 29 8 8 08:37 12/11/2018 2084
5 foto 45613 - Đinh Duy Khương 24 6 6 10:54 06/01/2019 3015
6 foto 159214 - duc thinh le 20 6 6 10:59 30/12/2018 3308
7 foto 182023 - Nghiêm Thanh Hoài 13 5 5 03:33 17/01/2019 2356
8 foto 165514 - quandeptrai 15 4 4 03:15 04/01/2019 1179
9 foto 183333 - nhatquang123 0 2 2 06:21 29/11/2018 1230
10 foto 191810 - Nguyễn Thanh Phương 0 2 2 03:21 25/12/2018 1044