Thông tin đề

Thi Online: NC-VC02. Chinh phục các dạng toán kim loại tác dụng dung dịch muối (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
14/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 185623 - quang9d7 35 10 10 11:32 16/11/2018 3910
2 foto 179531 - BeastMode2019 35 10 10 04:30 07/12/2018 2761
3 foto 159214 - duc thinh le 35 10 10 06:59 31/12/2018 4218
4 foto 45613 - Đinh Duy Khương 35 10 10 10:07 10/01/2019 3805
5 foto 160017 - Lê Phú 35 10 10 11:26 20/01/2019 10275
6 foto 42169 - Kings2001 35 10 10 04:28 25/03/2019 9604
7 foto 96229 - Công Thành Ngô 35 10 10 07:50 04/05/2019 11856
8 foto 126370 - hoangtubongdem 27 8 8 08:11 09/03/2019 11775
9 foto 23995 - sỹ thành 25 8 8 05:18 16/01/2019 4284
10 foto 68664 - thang2001 22 7 7 03:23 02/05/2019 1719