Thông tin đề

Thi Online: NC-VC02. Chinh phục các dạng toán kim loại tác dụng dung dịch muối (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
14/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 185623 - quang9d7 35 10 10 11:32 16/11/2018 1790
2 foto 179531 - BeastMode2019 35 10 10 04:30 07/12/2018 2170
3 foto 159214 - duc thinh le 35 10 10 06:59 31/12/2018 3308
4 foto 45613 - Đinh Duy Khương 35 10 10 10:07 10/01/2019 3015
5 foto 160017 - Lê Phú 35 10 10 11:26 20/01/2019 9890
6 foto 23995 - sỹ thành 25 8 8 05:18 16/01/2019 3905
7 foto 165212 - einsteinqh1 20 6 6 03:43 14/11/2018 2084
8 foto 183333 - nhatquang123 10 5 5 05:12 30/11/2018 1230
9 foto 25404 - Quyết Tâm Đỗ Y 11 4 4 11:40 29/12/2018 3280
10 foto 179621 - vythingocdieu 0 0 0 1869