Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.02. Các phương pháp lập CTPT của hợp chất hữu cơ (Đề 1)
Lớp

13

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
21/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 75059 - Ngọc Thảo 45 6.33 19 08:42 09/03/2019 3813
2 foto 138226 - Nguyễn Văn Tuấn 44 5.33 16 11:02 27/03/2019 5853
3 foto 208829 - daudau884 33 5.33 16 03:33 16/05/2019 4696
4 foto 145230 - Phạm Thị Xuân Diệu 30 5 15 04:09 20/12/2018 6314
5 foto 185657 - An Khang Hoàng 32 4 12 05:50 27/02/2019 6018
6 foto 184146 - Huong Quynh Nguyen 24 3.33 10 02:15 21/11/2018 5885
7 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 09:18 24/11/2018 1003
8 foto 184346 - hoangbui10061999 0 0 0 04:12 12/03/2019 2359
9 foto 213174 - conankun999 0 0 0 02:12 12/05/2019 1163
10 foto 191147 - Vũ Đức Thịnh -1 0 0 12:18 20/02/2019 1947