Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.11. Ôn tập PHENOL
Lớp

13

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
24/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 190822 - LanhLoanTrang 45 6.67 20 10:56 31/05/2019 8921
2 foto 213174 - conankun999 14 2.33 7 01:40 15/05/2019 1163
3 foto 17846 - Minh Lộc 11 2.33 7 05:52 08/10/2019 2144
4 foto 185657 - An Khang Hoàng 11 2 6 08:41 17/03/2019 6018
5 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 11:23 25/12/2018 1003
6 foto 191147 - Vũ Đức Thịnh 0 0 0 11:13 14/03/2019 1947