Thông tin đề

Thi Online: Bài 4.11. Ôn tập PHENOL
Lớp

13

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
24/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 17846 - Minh Lộc 11 2.33 7 05:52 08/10/2019
00:08:33
3014
2 foto 246752 - Lan Trinh 0 0 0
-1583938293
2501