Thông tin đề

Thi online: NC-VC03. Chinh phục các dạng toán nhiệt luyện (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

10:03 am
23/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 179531 - BeastMode2019 42 10 10 02:02 08/12/2018 2761
2 foto 140778 - Dương Văn Tân 38 9 9 07:49 22/01/2019 1487
3 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 36 8 8 11:36 05/03/2019 17214
4 foto 207830 - Motivation 24 6 6 06:22 08/05/2019 2712
5 foto 159214 - duc thinh le 8 4 4 12:09 03/01/2019 4218
6 foto 109215 - Đinh Nam Hưng 5 1 1 04:50 09/05/2019 3130
7 foto 183333 - nhatquang123 3 1 1 08:02 30/11/2018 1337
8 foto 66041 - Chú Bé Ngốc Nghếch 0 0 0 4015
9 foto 191810 - Nguyễn Thanh Phương 0 0 0 1042
10 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 08:21 23/11/2018 1264