Thông tin đề

Thi online: NC-VC03. Chinh phục các dạng toán nhiệt luyện (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

10:03 am
23/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 179531 - BeastMode2019 42 10 10 02:02 08/12/2018 2170
2 foto 159214 - duc thinh le 8 4 4 12:09 03/01/2019 3308
3 foto 183333 - nhatquang123 3 1 1 08:02 30/11/2018 1230
4 foto 191810 - Nguyễn Thanh Phương 0 0 0 1044
5 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 08:21 23/11/2018 1262
6 foto 177369 - nguyenquocthong2019 0 0 0 09:52 24/11/2018 997
7 foto 144416 - Quân Đặng Lê 0 0 0 10:42 12/01/2019 1442