Thông tin đề

Unit 1: Life stories
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
20/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 124228 - Phạm Hằng 25 7.5 15 10:04 13/12/2018 2993
2 foto 216148 - Nguyễn Thu Hồng 19 6.5 13 01:05 25/04/2019 1305
3 foto 183783 - Phuongnguyen268 10 5 10 08:43 02/03/2019 2436