Thông tin đề

Đề thi: Dịch chuyển vật - thấu kính
Lớp

11

Số câu

5 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
25/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 100216 - ngttt02 0 0 0 06:15 23/04/2019 1173
2 foto 221089 - kubuu98 0 0 0 11:40 10/05/2019 998
3 foto 225563 - Thư Phạm 0 0 0 08:56 12/05/2019 1005