Thông tin đề

Đề CHUẨN CẤU TRÚC 2019 - HOÁ HỌC: Đề số 05
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
17/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 116 9.5 38 11:35 22/03/2019 13046
2 foto 83412 - Trần Quốc Bảo 101 9 36 10:33 08/03/2019 3266
3 foto 165212 - einsteinqh1 103 8.75 35 06:04 08/03/2019 2816
4 foto 202057 - nguyenhuong062001 96 8.75 35 09:13 17/02/2019 1780
5 foto 144416 - asd qwe 94 8.5 34 10:43 17/02/2019 1743
6 foto 185623 - quang9d7 91 8.25 33 11:42 18/02/2019 2626
7 foto 201208 - Nguyễn Nhung 88 8.25 33 09:15 28/02/2019 1329
8 foto 184540 - nguyenduong98591 91 8 32 01:50 21/02/2019 1767
9 foto 111306 - nguyentanminh 88 8 32 08:41 20/02/2019 8913
10 foto 111248 - Trương Tấn Dũng 86 8 32 10:42 12/03/2019 3035