Thông tin đề

Đề 4: Luyện tập phương pháp giải bài tập về nhân đôi ADN
Lớp

11

Số câu

35 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
03/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 199551 - Vũ Minh Đăng Khoa 75 10 35 08:06 24/02/2019 1372
2 foto 217378 - Goiemlaca10 75 10 35 08:55 15/04/2019 1230
3 foto 213222 - quankg369 75 10 35 05:31 06/06/2019 6601
4 foto 177623 - nguyễn yên 75 10 35 03:24 13/07/2019 3399
5 foto 220127 - thanhngan112299 72 9.71 34 05:01 13/05/2019 2256
6 foto 214970 - thuquynh123 72 9.71 34 05:29 14/05/2019 2781
7 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 69 9.71 34 11:04 08/06/2019 5489
8 foto 236188 - Bui Thao My1 67 9.43 33 06:13 28/06/2019 1978
9 foto 80195 - namhong1 66 9.43 33 10:32 07/02/2019 9331
10 foto 165261 - huetam201 66 9.43 33 09:07 14/02/2019 2267