Thông tin đề

Đề 8: Luyện tập về dịch mã
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
17/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213222 - quankg369 83 10 40 04:10 11/06/2019 7446
2 foto 227531 - dtchi1961 80 9.75 39 03:07 08/06/2019 2515
3 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 80 9.75 39 08:08 20/06/2019 5928
4 foto 228923 - khanhlinh02 78 9.75 39 10:10 03/06/2019 2399
5 foto 214364 - lekhaidien 78 9.75 39 11:37 13/06/2019 2881
6 foto 165741 - Nguyễn Thu Trà 78 9.75 39 09:36 19/06/2019 3202
7 foto 148590 - Nguyễn Lâm Oanh 77 9.5 38 07:45 16/07/2019 2044
8 foto 230888 - huyvankhoa 75 9.5 38 09:27 13/06/2019 3095
9 foto 195035 - Diễm Phương Lê Thị 75 9.5 38 08:02 26/06/2019 1662
10 foto 230355 - dodaihoc0905 74 9.25 37 07:00 21/06/2019 2589