Thông tin đề

Đề 2: Luyện tập về chu kì tế bào và quá trình nguyên phân
Lớp

11

Số câu

35 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
09/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 182980 - Nihnhi 70 10 35 03:15 28/05/2019 3676
2 foto 228923 - khanhlinh02 70 10 35 09:34 13/06/2019 2399
3 foto 91460 - Phạm Hồng Nhung 70 10 35 12:55 21/06/2019 5998
4 foto 214364 - lekhaidien 70 10 35 11:09 05/07/2019 2881
5 foto 213222 - quankg369 70 10 35 03:05 13/07/2019 7446
6 foto 237867 - Nguyễn Thị Thuỳ Linh 70 10 35 04:39 13/07/2019 1374
7 foto 165741 - Nguyễn Thu Trà 70 10 35 04:59 16/07/2019 3202
8 foto 143696 - Nhật Nho 67 9.71 34 02:21 16/05/2019 1763
9 foto 230888 - huyvankhoa 67 9.71 34 10:55 27/06/2019 3095
10 foto 227531 - dtchi1961 67 9.71 34 03:13 05/07/2019 2515