Thông tin đề

Đề 4: Luyện tập về giảm phân và cơ chế hình thành giao tử
Lớp

11

Số câu

44 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
26/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 182980 - Nihnhi 91 9.77 43 09:40 29/05/2019 4052
2 foto 213222 - Lê Anh Quân 91 9.77 43 11:53 01/08/2019 8235
3 foto 240047 - tantinmecha123 91 9.77 43 12:38 13/08/2019 1266
4 foto 209364 - phucthaiyen2002 88 9.55 42 10:38 27/06/2019 2282
5 foto 166437 - Ngọc Trần 88 9.55 42 05:56 23/07/2019 5408
6 foto 212188 - Bắp Cải 87 9.55 42 09:55 30/05/2019 2007
7 foto 76567 - HoangMinh 87 9.55 42 10:22 30/05/2019 4194
8 foto 219585 - Ak54 St17 TC 87 9.55 42 04:16 17/06/2019 4415
9 foto 214364 - lekhaidien 87 9.55 42 02:36 05/07/2019 4067
10 foto 227531 - dtchi1961 85 9.32 41 07:12 04/07/2019 2594