Thông tin đề

Đề 6: Luyện tập phương pháp giải bài tập về quy luật phân li độc lập - Phần 2
Lớp

11

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
12/07/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 209364 - phucthaiyen2002 120 10 40 10:37 17/07/2019 1967
2 foto 219183 - Tramy412 104 9 36 09:59 15/07/2019 1750
3 foto 91460 - Phạm Hồng Nhung 106 8.75 35 07:10 13/07/2019 5918
4 foto 73019 - nhohieu37 89 8 32 11:59 13/07/2019 1818
5 foto 234700 - Âu Dương Mỹ 42 3.5 14 04:38 19/07/2019 2072
6 foto 180619 - danh10tlhp 0 0 0 1341
7 foto 181548 - Hoàng Phước Quân 0 0 0 07:09 17/07/2019 1210