Thông tin đề

Đề ôn tập và kiểm tra học kì I, lớp 12 - Môn: Hóa học - Đề số 12
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
07/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 23608 - Tô Minh Hoành 66 7.75 31 05:52 09/12/2018 4982
2 foto 135751 - Thùy Minh 53 6.25 25 07:28 12/12/2018 3232
3 foto 5201 - tomtep 37 6 24 06:32 08/12/2018 1321
4 foto 34476 - Bảo Ngọc 33 5 20 11:10 09/12/2018 1751
5 foto 16327 - Hanhan 0 0 0 3212
6 foto 74543 - Lộc Hồng 0 0 0 03:27 08/12/2018 1000
7 foto 181719 - Bui Gia Bao 0 0 0 08:18 10/12/2018 1000
8 foto 179326 - Hường Híp 0 0 0 01:08 11/12/2018 2193
9 foto 116989 - tuanbeoin2 0 0 0 09:15 16/12/2018 1236