Thông tin đề

Đề 17: Đề kiểm tra về các quy luật di truyền - Đề 3
Lớp

11

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
09/09/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 249783 - Tiến Tài Nguyễn 0 0 0
-1585667886
4243
2 foto 248331 - Hoàng Quỳnh Anh 0 0 0
-1585242733
998
3 foto 246024 - haihoang79 0 0 0
-1584244012
1152
4 foto 250861 - Lê Thị Ngọc Lan 0 0 0
-1577029532
1050
5 foto 191077 - Quynh Nguyen 0 0 0
-1576758069
1233
6 foto 233401 - quangduc1404 0 0 0
-1574925132
3701
7 foto 235968 - Nguyễn Minh Quang 0 0 0
-1574774256
989
8 foto 204001 - onthptsinh 0 0 0
-1574443977
1926
9 foto 227192 - thanhthaohn 0 0 0
-1574237776
1517
10 foto 241972 - Nguyễn Thu Thuỷ 0 0 0
-1574084561
4321