Thông tin đề

Đề 17: Đề kiểm tra về các quy luật di truyền - Đề 3
Lớp

11

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
09/09/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244981 - Anhngoc1418 0 0 0
2 foto 181548 - Hoàng Phước Quân 0 0 0 1211
3 foto 217351 - dodaihoc2020qt 0 0 0 1588
4 foto 113907 - phuong anh ngo 0 0 0 2571
5 foto 227192 - thanhthaohn 0 0 0 1517
6 foto 239608 - tranvankien8888 0 0 0 999
7 foto 246156 - yenluu 0 0 0 1000
8 foto 243323 - buidinhhieu442002 0 0 0 4246
9 foto 213409 - HIỀN SAN 0 0 0 2751
10 foto 222503 - Bùi Thị Khánh Huyền 0 0 0 1300