Thông tin đề

Đề 10: Ôn tập phần sinh học cơ thể - Đề 1
Lớp

11

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
19/12/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 246024 - haihoang79 0 0 0
-1585929420
1152
2 foto 269197 - Nguyễn Huy Hoàng 0 0 0
-1584928809
1662
3 foto 232397 - thanhthuy1235 0 0 0
-1584528176
1931
4 foto 249670 - Vothithanhchi 0 0 0
-1584106499
5 foto 187763 - Thích phiêu lưu 0 0 0
-1584063937
2906
6 foto 229560 - Diemngoc10 0 0 0
-1583819111
1072
7 foto 264105 - Huỳnh Thị Ái Mỹ 0 0 0
-1583764316
1343
8 foto 250739 - Kimanhka 0 0 0
-1582991533
1045
9 foto 246441 - phuongnguyengv35 0 0 0
-1582874702
1664
10 foto 219371 - Nguyễn Thị Như Hoa 0 0 0
-1582813057
3851