Thông tin đề

Đề 11: Ôn tập về sinh học cơ thể - Đề 2
Lớp

11

Số câu

0 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
20/12/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 264105 - Huỳnh Thị Ái Mỹ 0 0 0
-1583764720
1343
2 foto 187763 - Thích phiêu lưu 0 0 0
-1583742646
2624
3 foto 255760 - Hàn Anh Tú 0 0 0
-1581134029
4 foto 181523 - dangthilannhi 0 0 0
-1580848988
3276
5 foto 222503 - Bùi Thị Khánh Huyền 0 0 0
-1580817140
1547
6 foto 250156 - caokhai 0 0 0 08:13 04/02/2020
00:00:08
1485
7 foto 228269 - maiphuonglhp 0 0 0 09:56 24/12/2019
00:00:30
1797
8 foto 243059 - Lê Hà Kim Vy 0 0 0 10:38 23/02/2020
00:45:00
1068
9 foto 248331 - Hoàng Quỳnh Anh 0 0 0 11:29 25/03/2020
00:45:00
998