Thông tin đề

ĐỀ MINH HỌA KÌ THI THPT QUỐC GIA 2019
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
07/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 198769 - thuhuongwin 77 9.75 39 03:21 29/03/2019 1258
2 foto 64203 - vuthimyduyen 74 9.5 38 12:30 08/12/2018 1074
3 foto 178260 - Cuong Hung Nguyen 74 9.5 38 01:32 08/12/2018 2595
4 foto 92809 - phamthiluong 74 9.5 38 08:15 06/02/2019 6624
5 foto 3920 - Huynh Binh Minh 74 9.5 38 10:44 10/04/2019 5429
6 foto 199343 - loan huynh 74 9.5 38 10:55 14/04/2019 2382
7 foto 164771 - Hoàng Trung 71 9.25 37 11:36 07/12/2018 1948
8 foto 174332 - nguyenthi myloi 71 9.25 37 10:07 13/12/2018 1199
9 foto 175142 - thaihue 71 9.25 37 07:46 01/01/2019 4242
10 foto 209365 - dangmylehau999 71 9.25 37 09:42 02/03/2019 1201