Thông tin đề

ĐỀ MINH HỌA KÌ THI THPT QUỐC GIA 2019
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
07/10/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 64203 - vuthimyduyen 74 9.5 38 12:30 08/12/2018 1074
2 foto 178260 - Cuong Hung Nguyen 74 9.5 38 01:32 08/12/2018 2126
3 foto 164771 - Hoàng Trung 71 9.25 37 11:36 07/12/2018 1948
4 foto 174332 - nguyenthi myloi 71 9.25 37 10:07 13/12/2018 1199
5 foto 175142 - thaihue 71 9.25 37 07:46 01/01/2019 3950
6 foto 145876 - Văn Linh Nguyễn 68 9 36 04:51 10/12/2018 5935
7 foto 71357 - Trang2410 68 9 36 09:39 24/12/2018 4712
8 foto 201603 - Cachuado 68 9 36 10:06 09/01/2019 1266
9 foto 111676 - nguyễn khánh linh 65 8.75 35 10:06 08/12/2018 1623
10 foto 166873 - Đỗ Đại Học 2019 65 8.75 35 07:28 31/12/2018 4436