Thông tin đề

ĐỀ THAM KHẢO THPT QUỐC GIA 2019 MÔN VẬT LÝ- BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 pm
06/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 214290 - 01637743450 126 10 40 12:41 17/04/2019 1176
2 foto 208001 - bdh0585 119 9.5 38 11:30 24/03/2019 1119
3 foto 114292 - giacatquay 99 8.5 34 09:16 21/03/2019 1099
4 foto 221963 - Thăng Bùi 91 8.25 33 09:03 22/04/2019 1152
5 foto 148217 - Lê Xuân Hòa 85 8 32 07:37 26/03/2019 1085
6 foto 99964 - LY.HOC24H.01 87 7.75 31 10:15 06/04/2019 1087
7 foto 200091 - Duytram 82 7.75 31 09:41 23/04/2019 1206
8 foto 15861 - chonggaimoibuoc 68 6.75 27 02:06 08/12/2018 4201
9 foto 195211 - daibineuro 69 6.5 26 10:26 27/03/2019 1342
10 foto 219685 - Nguyễn Ngọc Lành 64 6.5 26 08:14 11/04/2019 1064