Thông tin đề

ĐỀ THAM KHẢO THPT QUỐC GIA 2019 MÔN VẬT LÝ- BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 pm
06/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 15861 - chonggaimoibuoc 68 6.75 27 02:06 08/12/2018 3027
2 foto 119178 - Cố Gắng 10 3.25 13 08:35 07/12/2018 1378
3 foto 129188 - Nguyễn Hà Hiệp 1 0.25 1 09:02 22/12/2018 1048
4 foto 199608 - Phương Khương 0 0 0
5 foto 179647 - Tuan Linh Dao Trong 0 0 0
6 foto 200093 - lephuocphuc 0 0 0
7 foto 199248 - Nguyễn Xuân Mạnh 0 0 0
8 foto 145203 - caohuyentrang 0 0 0 1222
9 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 11:38 29/12/2018 1262
10 foto 65647 - ngô trường 0 0 0 10:10 07/01/2019 6530