Thông tin đề

Đề Minh Họa THPT QG 2019 của Bộ GDĐT
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

10:00 am
10/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 200530 - Nguyễn Ngọc Hồng Hạnh 73 8.2 41 07:30 18/12/2018 1073
2 foto 206230 - Vân Anh 70 8 40 08:38 30/01/2019 1111
3 foto 204681 - Kaka2001 49 6.6 33 06:42 17/01/2019 1214
4 foto 204991 - Dung Phan 53 6.2 31 03:54 20/01/2019 1053
5 foto 173054 - VNGer 41 6 30 09:01 23/01/2019 1411
6 foto 202653 - Đỗ Lan Vy 37 5.8 29 01:41 05/01/2019 1190
7 foto 190084 - Linh Vũ 41 5 25 05:40 13/12/2018 1041
8 foto 200169 - Trần Thành Đạt 19 4.6 23 10:07 13/01/2019 1368
9 foto 199772 - catsmilehp 16 4.4 22 12:22 13/12/2018 1016
10 foto 208084 - Thúy Hồng 13 4.2 21 12:27 15/02/2019 1041