Thông tin đề

Thi online: NC-VC05. Chinh phục các bài toán (H+,NO3-) tạo H2 (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

11:50 am
12/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 26039 - Hoàng Bắc Nguyệt 39 10 10 11:42 25/12/2018 2441
2 foto 159214 - duc thinh le 39 10 10 10:48 15/01/2019 4218
3 foto 197047 - Lê Lý Lê Huy 39 10 10 03:45 18/01/2019 1194
4 foto 179446 - hoxuanquang2018 39 10 10 07:41 29/01/2019 1639
5 foto 96229 - Công Thành Ngô 39 10 10 06:03 07/05/2019 11856
6 foto 45613 - Đinh Duy Khương 19 5 5 09:29 18/02/2019 3805
7 foto 109215 - Đinh Nam Hưng 18 5 5 12:49 15/05/2019 3130
8 foto 23995 - sỹ thành 14 5 5 08:22 16/01/2019 4284
9 foto 10397 - Tấn Thành 15 4 4 12:02 19/12/2018 7981
10 foto 66267 - bacha10 10 4 4 04:37 11/04/2019 9534