Thông tin đề

Thi online: NC-VC05. Chinh phục các bài toán (H+,NO3-) tạo H2 (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

11:50 am
12/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 26039 - Hoàng Bắc Nguyệt 39 10 10 11:42 25/12/2018 2441
2 foto 159214 - duc thinh le 39 10 10 10:48 15/01/2019 3308
3 foto 197047 - Lê Lý Lê Huy 39 10 10 03:45 18/01/2019 1046
4 foto 23995 - sỹ thành 14 5 5 08:22 16/01/2019 3926
5 foto 10397 - Tấn Thành 15 4 4 12:02 19/12/2018 7951
6 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 12:41 15/12/2018 1262
7 foto 160017 - Lê Phú 0 0 0 02:26 16/12/2018 9890
8 foto 177369 - nguyenquocthong2019 0 0 0 01:34 22/12/2018 997
9 foto 144416 - Quân Đặng Lê 0 0 0 11:32 14/01/2019 1442
10 foto 191810 - Nguyễn Thanh Phương 0 0 0 10:59 16/01/2019 1044