Thông tin đề

Thi online: NC-VC05. Chinh phục các bài toán (H+,NO3-) tạo H2 (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
13/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 159214 - duc thinh le 33 8 8 11:25 15/01/2019 3308
2 foto 23995 - sỹ thành 3 1 1 10:14 15/01/2019 3905
3 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 12:42 15/12/2018 1262
4 foto 75956 - Đạt 2k1 0 0 0 10:32 16/12/2018 2349
5 foto 177369 - nguyenquocthong2019 0 0 0 01:35 22/12/2018 997
6 foto 26039 - Hoàng Bắc Nguyệt 0 0 0 12:30 25/12/2018 2441
7 foto 34047 - thanh dinh vo phuong 0 0 0 09:00 06/01/2019 1050
8 foto 144416 - Quân Đặng Lê 0 0 0 11:32 14/01/2019 1442
9 foto 191810 - Nguyễn Thanh Phương 0 0 0 02:17 17/01/2019 1044