Thông tin đề

Thi online: NC-VC05. Chinh phục các bài toán (H+,NO3-) tạo H2 (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
13/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 45613 - Đinh Duy Khương 37 9 9 08:50 23/02/2019 3805
2 foto 159214 - duc thinh le 33 8 8 11:25 15/01/2019 4218
3 foto 140778 - Dương Văn Tân 7 3 3 09:22 23/01/2019 1487
4 foto 183333 - nhatquang123 0 2 2 07:56 29/01/2019 1337
5 foto 23995 - sỹ thành 3 1 1 10:14 15/01/2019 4284
6 foto 114872 - Quang Bao 0 0 0 12:42 15/12/2018 1264
7 foto 75956 - Đạt 2k1 0 0 0 10:32 16/12/2018 2528
8 foto 177369 - nguyenquocthong2019 0 0 0 01:35 22/12/2018 996
9 foto 26039 - Hoàng Bắc Nguyệt 0 0 0 12:30 25/12/2018 2441
10 foto 34047 - thanh dinh vo phuong 0 0 0 09:00 06/01/2019 1050