Thông tin đề

Đề gốc số 2 - Đề thi chính thức kì thi THPTQG 2018 (Mã đề 102)
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

90 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
10/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 39483 - Cua Kì Cục 82 8.8 44 09:43 24/02/2019 1734
2 foto 214547 - Trọng Bá 59 7.2 36 08:04 30/03/2019 1059
3 foto 149782 - BÙI THỊ TRANG 58 7.2 36 02:23 11/03/2019 1340
4 foto 173141 - tuananh1610 58 7.2 36 09:22 28/03/2019 2210
5 foto 120586 - thanh thin pham 55 7 35 04:44 12/04/2019 3777
6 foto 206832 - thaongoc496597 53 6.8 34 07:43 06/03/2019 1113
7 foto 209110 - xuanhuyen2809 49 6.6 33 04:12 10/04/2019 1279
8 foto 215285 - Nguyễn Hường 46 6.4 32 09:20 22/03/2019 1287
9 foto 175987 - Luyenquoc 43 6.2 31 07:57 16/03/2019 1665
10 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 43 6.2 31 06:55 04/04/2019 6267