Thông tin đề

Bài 6: Hai mặt phẳng song song
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
23/11/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 39363 - 2k5ter 0 0 0 08:52 25/12/2018 1003