Thông tin đề

Thi Online: Vị trí – Cấu tạo – Tính chất vật lí của kim loại
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
06/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 202574 - khanhtoanyct 96 9.25 37 05:21 13/01/2019 2252
2 foto 201678 - Hoangnhunguyen 89 8.75 35 11:28 07/01/2019 2897
3 foto 16573 - nhatlinh 88 8.75 35 11:39 12/02/2019 1487
4 foto 203818 - Phạm Thanh Phong 47 6 24 10:32 26/01/2019 1193
5 foto 163000 - Anh Tuan Pham 46 6 24 11:29 19/02/2019 1361
6 foto 201539 - Tranbaongoc111000 34 3.75 15 08:51 10/01/2019 1098
7 foto 184777 - kimkhanh117 0 0 0 04:43 15/01/2019 1188