Thông tin đề

Thi Online: Vị trí – Cấu tạo – Tính chất vật lí của kim loại
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
06/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 202287 - dungnguyenhy 70 7.5 30 10:12 24/03/2019 1861
12 foto 207603 - Linh Thuỳ Nguyễn 68 7.25 29 10:25 22/02/2019 2585
13 foto 214534 - Nguyen Thi Phuong Thao 64 6.5 26 09:13 19/03/2019 1525
14 foto 211606 - doanvipqua 54 6.5 26 06:42 28/02/2019 1072
15 foto 211536 - luungochuyen 50 6.25 25 10:45 06/03/2019 1217
16 foto 111077 - Tuongvi1511 50 6.25 25 10:48 23/05/2019 3290
17 foto 203818 - Phạm Thanh Phong 47 6 24 10:32 26/01/2019 1195
18 foto 195882 - Thảo Nguyên Trần 47 6 24 02:50 19/03/2019 7373
19 foto 163000 - Anh Tuan Pham 46 6 24 11:29 19/02/2019 3020
20 foto 215569 - vanky123 46 6 24 11:56 30/03/2019 1600