Thông tin đề

Thi Online: Ăn mòn & bảo vệ kim loại
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
08/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 202574 - khanhtoanyct 112 9.75 39 10:14 14/01/2019 3232
2 foto 16573 - nhatlinh 100 9 36 08:19 12/02/2019 2132
3 foto 176131 - Meohangxom 100 9 36 06:05 12/03/2019 2746
4 foto 212465 - ducuongcsl 85 8 32 03:09 22/03/2019 3792
5 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 84 8 32 04:03 22/03/2019 10570
6 foto 201678 - Hoangnhunguyen 80 7.75 31 04:03 09/01/2019 7711
7 foto 195882 - Thảo Nguyên Trần 68 7 28 07:01 22/03/2019 5344
8 foto 215569 - vanky123 64 6.75 27 04:32 30/03/2019 1600
9 foto 209293 - vidao2001 60 6.5 26 12:26 25/02/2019 1845
10 foto 207603 - Linh Thuỳ Nguyễn 55 6 24 11:40 24/02/2019 2585