Thông tin đề

Thi Online: Điều chế – Tinh chế kim loại
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
09/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 202574 - khanhtoanyct 97 9.25 37 03:29 15/01/2019 2388
2 foto 195882 - Thảo Nguyên Trần 94 9 36 08:47 22/03/2019 2113
3 foto 176131 - Meohangxom 92 8.75 35 09:55 12/03/2019 2664
4 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 90 8.75 35 11:20 22/03/2019 3843
5 foto 75062 - Kim Thanh 86 8.5 34 04:25 26/02/2019 6763
6 foto 215569 - vanky123 82 8.25 33 01:14 31/03/2019 1507
7 foto 16573 - nhatlinh 80 8 32 11:07 12/02/2019 2024
8 foto 198415 - Duy Bảo 77 8 32 09:55 08/04/2019 1333
9 foto 209293 - vidao2001 74 7.5 30 10:07 27/02/2019 1461
10 foto 212465 - ducuongcsl 71 7.5 30 04:10 22/03/2019 2757