Thông tin đề

Thi Online: Lý thuyết trọng tâm về kim loại kiềm và hợp chất
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
10/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201824 - anhminh18042001 113 9.4 47 03:00 18/01/2019 1113
2 foto 202574 - khanhtoanyct 107 9.2 46 08:26 15/01/2019 1984
3 foto 201678 - Hoangnhunguyen 87 8 40 08:52 11/01/2019 2391
4 foto 201539 - Tranbaongoc111000 0 0 0 09:29 18/01/2019 1098