Thông tin đề

Thi Online: Lý thuyết trọng tâm về kim loại kiềm và hợp chất
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
10/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 176131 - Meohangxom 118 9.8 49 10:09 12/03/2019 2746
2 foto 75062 - Kim Thanh 114 9.6 48 06:39 26/02/2019 7198
3 foto 201824 - anhminh18042001 113 9.4 47 03:00 18/01/2019 1113
4 foto 213233 - chinhan2018 111 9.4 47 06:56 12/04/2019 1672
5 foto 206660 - HaimyDN 110 9.4 47 10:27 04/05/2019 1287
6 foto 215126 - quocviet2k 110 9.4 47 10:48 04/05/2019 2221
7 foto 202574 - khanhtoanyct 107 9.2 46 08:26 15/01/2019 3232
8 foto 184777 - kimkhanh117 105 9 45 07:18 04/03/2019 1312
9 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 104 9 45 04:16 23/03/2019 10570
10 foto 146575 - Trọng Nguyễn 103 9 45 09:57 27/05/2019 2639