Thông tin đề

Thi Online: Lý thuyết trọng tâm về kim loại kiềm và hợp chất
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
10/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 176131 - Meohangxom 118 9.8 49 10:09 12/03/2019 2664
2 foto 75062 - Kim Thanh 114 9.6 48 06:39 26/02/2019 6845
3 foto 201824 - anhminh18042001 113 9.4 47 03:00 18/01/2019 1113
4 foto 213233 - chinhan2018 111 9.4 47 06:56 12/04/2019 1672
5 foto 202574 - khanhtoanyct 107 9.2 46 08:26 15/01/2019 2388
6 foto 184777 - kimkhanh117 105 9 45 07:18 04/03/2019 1312
7 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 104 9 45 04:16 23/03/2019 4043
8 foto 209293 - vidao2001 101 8.8 44 11:00 28/02/2019 1461
9 foto 16573 - nhatlinh 97 8.6 43 07:28 22/02/2019 2024
10 foto 212465 - ducuongcsl 97 8.6 43 09:29 28/03/2019 2757