Thông tin đề

Thi Online: Lý thuyết trọng tâm về kim loại kiềm thổ và hợp chất
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
11/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213233 - chinhan2018 77 8.2 41 10:48 12/04/2019 1663
2 foto 209293 - vidao2001 74 8 40 10:38 02/03/2019 1461
3 foto 176131 - Meohangxom 74 8 40 10:49 12/03/2019 2664
4 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 72 8 40 11:38 26/03/2019 3843
5 foto 202574 - khanhtoanyct 64 7.4 37 11:45 17/01/2019 2388
6 foto 75062 - Kim Thanh 63 7.4 37 08:39 26/02/2019 6763
7 foto 212465 - ducuongcsl 58 7 35 03:49 28/03/2019 2757
8 foto 207603 - Linh Thuỳ Nguyễn 56 6.6 33 10:48 27/02/2019 2213
9 foto 163000 - Anh Tuan Pham 51 6.6 33 01:08 02/03/2019 1945
10 foto 16573 - nhatlinh 39 5.8 29 04:21 11/03/2019 2024