Thông tin đề

Thi Online: Lý thuyết trọng tâm về kim loại kiềm thổ và hợp chất
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
11/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 213233 - chinhan2018 77 8.2 41 10:48 12/04/2019 1672
2 foto 209293 - vidao2001 74 8 40 10:38 02/03/2019 1845
3 foto 176131 - Meohangxom 74 8 40 10:49 12/03/2019 2746
4 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 72 8 40 11:38 26/03/2019 10570
5 foto 202574 - khanhtoanyct 64 7.4 37 11:45 17/01/2019 3232
6 foto 75062 - Kim Thanh 63 7.4 37 08:39 26/02/2019 7198
7 foto 206660 - HaimyDN 61 7.2 36 12:03 05/05/2019 1287
8 foto 215126 - quocviet2k 60 7.2 36 09:02 17/05/2019 2221
9 foto 212465 - ducuongcsl 58 7 35 03:49 28/03/2019 3792
10 foto 146575 - Trọng Nguyễn 54 6.8 34 11:23 28/05/2019 2639