Thông tin đề

Thi Online: Kim loại tác dụng HNO3, H2SO4 đặc (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

04:01 pm
19/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 202574 - khanhtoanyct 132 9.75 39 11:18 29/01/2019 2899
2 foto 75062 - Kim Thanh 132 9.75 39 03:21 01/03/2019 7095
3 foto 218297 - Nguyễn Nam Khánh 127 9.5 38 12:26 07/05/2019 2156
4 foto 202287 - dungnguyenhy 121 9.25 37 10:42 30/05/2019 1785
5 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 117 9 36 05:11 08/04/2019 8571
6 foto 208336 - BuigiabaoTPHCM 102 7.5 30 10:03 25/02/2019 1949
7 foto 207603 - Linh Thuỳ Nguyễn 47 3.75 15 09:06 08/03/2019 2585
8 foto 214534 - Nguyen Thi Phuong Thao 37 2.75 11 02:19 20/03/2019 1525
9 foto 163000 - Anh Tuan Pham 35 2.75 11 09:15 15/03/2019 2940
10 foto 215569 - vanky123 19 1.75 7 02:44 06/04/2019 1552