Thông tin đề

Thi Online: Kim loại tác dụng HNO3, H2SO4 đặc (Đề 4)
Lớp

12

Số câu

45 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
21/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 75062 - Kim Thanh 154 9.78 44 03:32 04/03/2019 7198
2 foto 208336 - BuigiabaoTPHCM 67 4.44 20 11:31 06/03/2019 1980
3 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 56 4 18 02:14 11/04/2019 10512
4 foto 199986 - Thái Thị Diệu Quý 20 1.78 8 05:50 14/03/2019 1603
5 foto 217790 - giaptuyenbg 1 0.22 1 10:20 22/05/2019 4363
6 foto 202574 - khanhtoanyct 0 0 0 3232
7 foto 209339 - phamlanchi2711 0 0 0 07:33 13/03/2019 1287
8 foto 184777 - kimkhanh117 0 0 0 03:52 15/03/2019 1312
9 foto 163000 - Anh Tuan Pham 0 0 0 08:06 29/03/2019 3020