Thông tin đề

Thi Online: Kim loại tác dụng HNO3, H2SO4 đặc (Đề 5)
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
22/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 75062 - Kim Thanh 91 10 25 09:57 06/03/2019 7095
2 foto 208336 - BuigiabaoTPHCM 28 4 10 10:49 08/03/2019 1949
3 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 20 4 10 01:03 12/04/2019 8571
4 foto 207603 - Linh Thuỳ Nguyễn 21 2.8 7 03:55 12/03/2019 2585
5 foto 92834 - Nam Dinh Le Pham 0 0 0 2507
6 foto 184777 - kimkhanh117 0 0 0 11:28 16/03/2019 1312
7 foto 199986 - Thái Thị Diệu Quý 0 0 0 10:40 19/03/2019 1603
8 foto 163000 - Anh Tuan Pham 0 0 0 11:32 05/04/2019 2940