Thông tin đề

Thi Online: Kim loại tác dụng phi kim
Lớp

12

Số câu

33 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
24/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 75062 - Kim Thanh 98 9.7 32 05:25 21/03/2019 7095
2 foto 209295 - khangduy2001 27 4.55 15 09:51 28/03/2019 1454
3 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 31 3.33 11 04:29 16/04/2019 8571
4 foto 208336 - BuigiabaoTPHCM 23 2.73 9 09:38 14/03/2019 1949
5 foto 163000 - Anh Tuan Pham 16 1.82 6 12:58 22/04/2019 2940
6 foto 199986 - Thái Thị Diệu Quý 8 0.91 3 12:23 24/03/2019 1603
7 foto 92834 - Nam Dinh Le Pham 2 0.3 1 03:23 26/02/2019 2507
8 foto 184777 - kimkhanh117 0 0 0 1312
9 foto 209339 - phamlanchi2711 0 0 0 10:45 13/03/2019 1287