Thông tin đề

Thi Online: Kim loại tác dụng dung dịch muối
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
25/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 75062 - Kim Thanh 94 8.5 34 03:29 23/03/2019 7095
2 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 61 5.75 23 10:56 18/04/2019 8571
3 foto 207603 - Linh Thuỳ Nguyễn 32 3 12 08:24 18/03/2019 2585
4 foto 163000 - Anh Tuan Pham 10 1 4 12:34 23/04/2019 2940
5 foto 200770 - Thaibao 0 0 0 10:07 29/03/2019 997
6 foto 208336 - BuigiabaoTPHCM 0 0 0 11:40 14/04/2019 1949