Thông tin đề

Thi Online: Bài toán về tính khử của CO/H2
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
26/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 75062 - Kim Thanh 155 9.8 49 09:42 23/03/2019 7198
2 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 86 6.4 32 03:30 30/04/2019 10512
3 foto 209295 - khangduy2001 66 4.8 24 09:54 10/04/2019 1499
4 foto 207603 - Linh Thuỳ Nguyễn 40 4.2 21 05:06 19/03/2019 2585
5 foto 206833 - Đỗ Đức Minh 0 0 0 1181
6 foto 198415 - Duy Bảo 0 0 0 1556
7 foto 209339 - phamlanchi2711 0 0 0 10:04 17/03/2019 1287
8 foto 200770 - Thaibao 0 0 0 06:13 31/03/2019 997