Thông tin đề

Thi Online: Điện phân (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
28/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 75062 - Kim Thanh 124 9.75 39 03:35 25/03/2019 7095
2 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 67 6.5 26 05:27 22/04/2019 8571
3 foto 16728 - Thúy Nguyễn 0 0 0 03:21 11/02/2019 1000
4 foto 209339 - phamlanchi2711 0 0 0 08:19 17/03/2019 1287